Administrație Publică

Serviciul Urbanism și Cadastru

1.Certificat de urbanism (cerere F1 si documente necesare)

2.Autorizatie de construire sau desfiintare (cerere F8, anexa, documente necesare si formular opis)

3.Prelungire valabilitate certificat de urbanism (cerere si documente necesare  F7)

4.Prelungire valabilitate autorizatie de construire sau desfintare (cerere si documente necesare  F12)

5.Comunicari specifice privind începerea si finalizarea execuţiei lucrărilor F13, F14, F15, F16

6.Regularizare taxa autorizatie de construire (formular declaratie si documente necesare)

7.Receptie lucrari (documente necesare, notificare si formular pentru Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor)

8.Cerere cumparare, concesionare sau inchiriere teren

9.Cerere cumparare teren concesionat

10.Cerere cumparare teren atribuit in folosinta gratuita conform legii 15 din 2003

11.Cerere emitere acord apartamentare, subapartamentare, reapartamentare imobil

12.Cerere emitere certificat de atestare a edificarii constructiei

13.Cerere emitere certificat de nomenclatura stradala

14.Cerere cumparare teren din curte conform HCL 17 din 2005

15.Cerere  eliberare titlu de proprietate

16.Cerere emitere adeverinta tarla si parcela

CERTIFICATE DE URBANISM AN 2021

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE AN 2021

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE AN 2022

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE AN 2023

Registre Autorizatii construire si Certificate de Urbanism

PUG Oras Sinaia

PUZ-uri Oras Sinaia

PUD-uri Oras Sinaia

Autorizații de desființare august 2021

Autorizații de desființare decembrie 2021

Studiu de trafic la nivelul orașului Sinaia – actualizare pasarele

ANUNȚ CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL ALEEA TEODOR NECULUTA

PUZ ALEEA TEODOR NECULUTA

LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM SUPUSE AVIZĂRII CTATU ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 04.12.2020

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎNTOCMIRE P.U.D. ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI – Strada Calea Prahovei nr. 32A

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CENTRU BALNEAR “MEDSPA” LA HOTEL CARAIMAN –MONUMENT ISTORIC (Strada Octavian Goga  nr.4)

PLAN URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE RESTAURANT D+P+E parțial (Strada Şoimului nr. 3A)

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PROIECT “CENTRU S – LOC DE BINE”

Anunt PLAN URBANISTIC ZONAL PROIECT PARK&RIDE ETAPA A III-A

Anunt PLAN URBANISTIC ZONAL PROIECT PARK&RIDE ETAPA A II-A

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL STR. TRANDAFIRILOR NR. 7

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC GENERAL SINAIA

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. VARFUL CU DOR 6

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL PROIECT PARK & RIDE

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL STR. AOSTA

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL THEODOR AMAN

ANUNT CONSULTARE PLAN URBANISTIC ZONAL THEODOR AMAN – 20 aprilie 2018

HOTEL SINAIA Menoriu rectificare PUZ

Plan reglementari urbanistice (rectificat) 19.04.2018

Declaratie pe propria raspundere nedetinere terenuri, constructii, utilaje Registru Agricol

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI ANEXA 8

Comments are closed.