Administrație Publică

Anunt nr. 4509 din 18.02.2022 intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Calea Codrului nr.cadastral 25220

februarie 22, 2022

Primăria Oraşului Sinaia cu sediul in Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, judeţul Prahova , anunță publicul interesat conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism:

PLAN URBANISTIC ZONAL: RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (s=4000MP) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE ŞI TURISM “LT” ÎN ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII “IS”, ȊN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI  HOTEL/APARTHOTEL (S studiata =7778mp)

Localizare : Oraş Sinaia, Calea Codrului, nr.cadastral 25220, Judetul Prahova

Iniţiator: S.C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L.

Proiectant : S.C. NORDIS ARHITECTURA S.R.L. – Urb. Andrei Mlenajek, Arh. Bogdan Radu

Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face ȋn termen de 25 zile calendaristice de la data anuntului : 18.02.2022

Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului:

  • Mihaiela Gherasim – Arhitect Şef
  • Maria Marin – Inspector Serviciu Urbanism şi Cadastru

Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro. Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat ȋn scris, ȋn termen de 15 zile de la ȋncheierea perioadei de consultare a publicului şi afişat la sediul Primăriei oraş Sinaia .

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului :

  • etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare – anunţ pe pagină de internet a Primăriei oraş Sinaia . Inițiatorul va afişa pe panouri rezistente la intemperii, anunţul cu caracteristicile stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
  • Informare şi consultare publică –18.02.2022-14.03.2022 la sediul Primăriei oraş Sinaia – Serviciul urbanism şi cadastru , miercuri ȋntre orele 10,00- 16,00 ;
    • Răspunsuri la observaţiile primite 15.03.2022-30.03.2022 şi afişarea lor la sediul Primăriei oraş Sinaia .
    • Ȋntocmire raport informare şi consultare public

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 20, 2022

Comments are closed.