Administrație Publică

Anunț nr. 4509 din 18.02.2022 intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal

februarie 22, 2022

Primăria Oraşului Sinaia cu sediul in Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, judeţul Prahova , anunță publicul interesat conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism:

PLAN URBANISTIC ZONAL: RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (s=4000MP) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE ŞI TURISM “LT” ÎN ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII “IS”, ȊN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI  HOTEL/APARTHOTEL (S studiata =7778mp)

Localizare : Oraş Sinaia, Calea Codrului, nr.cadastral 25220, Judetul Prahova

Iniţiator: S.C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L.

Proiectant : S.C. NORDIS ARHITECTURA S.R.L. – Urb. Andrei Mlenajek, Arh. Bogdan Radu

Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face ȋn termen de 25 zile calendaristice de la data anuntului : 18.02.2022

Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului:

  • Mihaiela Gherasim – Arhitect Şef
  • Maria Marin – Inspector Serviciu Urbanism şi Cadastru

Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro. Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat ȋn scris, ȋn termen de 15 zile de la ȋncheierea perioadei de consultare a publicului şi afişat la sediul Primăriei oraş Sinaia .

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului :

  • etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare – anunţ pe pagină de internet a Primăriei oraş Sinaia . Inițiatorul va afişa pe panouri rezistente la intemperii, anunţul cu caracteristicile stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
  • Informare şi consultare publică –18.02.2022-14.03.2022 la sediul Primăriei oraş Sinaia – Serviciul urbanism şi cadastru , miercuri ȋntre orele 10,00- 16,00 ;
    • Răspunsuri la observaţiile primite 15.03.2022-30.03.2022 şi afişarea lor la sediul Primăriei oraş Sinaia .
    • Ȋntocmire raport informare şi consultare public

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 22, 2022

Comments are closed.