Administrație Publică

Anunț dezbatere publică PUZ strada Libertății nr. 18-20, Calea Brașovului (DN1) și strada Pompieri

septembrie 12, 2022

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre  dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –   Schimbare destinație teren din zonă unități de producție și depozitare ȋn zonă instituții și servicii (Sst = 6211,25 mp) – oraşul Sinaia, str. Libertății nr. 18-20, nr.cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc 226), Calea Brașovului (DN1) și str. Pompieri, însoțit de Referatul de Aprobare nr.1791/05.09.2022, de Raportul de specialitate nr.1792/ 05.09.2022 și de  Avizul unic nr.2679/20.04.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 21 octombrie 2022.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 12.09.2022 pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  23.09.2022, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 12, 2022

Comments are closed.