Administrație Publică

Anunț intenţie de elaborare PUZ Aleea Telegondolei nr.2, zona stație inferioară telegondolă

ianuarie 14, 2023

Intenţie de elaborare 

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) –  extindere intravilan(S=17854,40 mp), stabilire zone și subzone funcționale “ IS” și “CC” , stabilire indicatori de urbanism și regim de ȋnălțime ȋn vederea  construirii : 1.parcare publică supraetajată cu spații comerciale;2.construire hotel-nr.cadastral 21317.3. construire hotel –nr.cadastral 21294;(S studiată =29863,40 mp )

Localizare:

Oraşul Sinaia, Aleea Telegondolei nr.2, zona statie inferioară telegondolă,

NC 21317( tarla T16, parcela Cc121),NC 21294(tarla T16, parcela Cc122),

NC 23798(tarla T16, parcela Cc121), NC 23857(tarla T16, parcela Cc121),

NC 21315(tarla T16, parcela Cc121), NC 23856(tarla T16, parcela Cc121),

NC 24817(tarla T31, parcela Cc1), NC 22938(tarla T16, parcela Cc121/1),

NC 23403(tarla T16, parcela Cc123, Cc124), NC 24747(tarla – , parcela Dr-),

NC 24786(tarla – , parcela Dr-), NC 25364(tarla – , parcela Dr-/ Aleea Telegondolei), tarla T16, parcela P122, P121 .

Iniţiator: ORAŞUL SINAIA

Elaborator: S.C. GREENWOOD TECH GWT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada

13.01.2023-07.02.2023 

Persoana responsabila cu consultarea si informarea publicului:

Mihaiela Gherasim, arhitect şef Primaria Oraşului Sinaia, adresa B-dul Carol I nr. 47, Sinaia, județul Prahova,

Telefon: +40 244 311 788; Fax: +40 244 314 509, email: contact@primaria-sinaia.ro 

Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsurile la observaţii vor fi afisate la avizierul Primariei orasului Sinaia, județul Prahova, in termen de 15 zile de la ȋncheierea perioadei de consultare a publicului .

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI PÂNĂ LA APROBAREA PUZ:

  • Etapa pregatitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunt pe pagina de internet a Primariei orasului Sinaia;
  • Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
  • Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 14, 2023

Comments are closed.