Administrație Publică

Anunț dezbatere publică PUZ strada Calea Codrului

noiembrie 17, 2022

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, consilierii locali din Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente, respectiv David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci și Calin Miloș  propun spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricţie de construire şi schimbarea destinaţiei teren (s= 4000 mp) din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism – ,,LT”, în zonă instituţii şi servicii ,, IS” şi stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel/ aparthotel (Sstud= 7778 mp), Oraș  Sinaia, NC 25220 ( tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786), însoțit de Referatul de Aprobare nr.2415/26.10.2022, de Raportul de specialitate nr.2416/26.10.2022 și de Avizul unic nr.2714/07.09.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 4 ianuarie 2023.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 17.11.2022 pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  28.11.2022, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003. 

Vezi anunțul în format pdf AICI

Proiect de hotărâre, referat de aprobare, raport de specialitate, aviz Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente
Aviz unic Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova
Regulament de urbanism
Plan incadrare in PUG UTR 23
Plan incadrare in PUG Sinaia
Analiza situației existente
Reglementări urbanistice
Reglementări edilitare
Circulația terenurilor
Mobilare ilustrativă

Last modified: noiembrie 29, 2022

Comments are closed.