Administrație Publică

Anunț consultare publică PUZ strada Aluniş nr.5-7 nr. cadastral 21560

februarie 7, 2024

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  Ridicare restricţie temporară de construire, schimbare destinatie teren  (S=1832 mp) din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unităţi turistice şi spaţii verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă, în zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, turism, recreere şi stabilire indicatori urbanistici (Sstudiată = 3150 mp), generat de imobilul situat în oraşul Sinaia, strada Aluniş nr.5-7, nr. cadastral 21560 cu acces din str. Aluniş (nr. cadastral 24986), proiect însoțit de Referatul de Aprobare nr.322/05.02.2024, de Raportul de specialitate nr.323/05.02.2024, de Avizul Consiliului Judeţean Prahova nr.002/27.09.2023 și de Punctul de vedere favorabil nr.15/14.06.2023 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Județului Prahova. 

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 21 martie 2024. El va fi publicat în data de 07.02.2024  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și va fi afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  17.02.2024, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 7, 2024

Comments are closed.