Administrație Publică

Anunț consultare publica PUZ Aleea Telegondolei

martie 27, 2024

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  „EXTINDERE INTRAVILAN, STABILIRE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE “IS” SI “CC”, STABILIRE INDICATORI DE URBANISM, REGIM DE ÎNӐLŢIME – ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: 1. PARCARE PUBLICӐ SUPRAETAJATӐ CU SPAŢII COMERCIALE; 2. CONSTRUIRE HOTEL (nr. cadastral 25549); 3. CONSTRUIRE HOTEL (nr. cadastral 21294)” , generat de imobilul din orasul Sinaia,  Aleea Telegondolei, zona statie inferioară telegondolă, tarla T16, parcela P122, P121,  NC 24786( Calea Codrului), NC 23403(tarla T16, parcela Cc123, Cc124), NC 23857(tarla T16, parcela Cc121), NC 24747( strada Carierelor), NC 23798(tarla T16, parcela Cc121), NC 21294 (tarla T16, parcela Cc122), NC 22938(tarla T16, parcela Cc121/1), NC 24817(tarla T31, parcela Cc1), NC 25364(Aleea Telegondolei), NC 25549( tarla T16, parcela Cc121), NC 23856(tarla T16, parcela Cc121), însoțit de Referatul de Aprobare nr.885/27.03.2024, de Raportul de specialitate nr.888/27.03.2024, de Avizul Consiliului Judeţean Prahova nr.006/ 20.03.2024 și de Punctul de vedere favorabil nr.3/17.01.2024 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova.

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 14 mai 2024. El  a fost publicat în data de 27.03.2024  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 08.04.2024, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Vezi anunțul în format pdf AICI

AVIZ 006 DIN 20.03.2024

Last modified: aprilie 1, 2024

Comments are closed.